Spar penge: Investering af varmepumpe

shutterstock_112158569

Årsagen til man ofte skifter fra et gammel oliefyr, el-opvarmning eller naturgasfyr til en varmepumpe, skyldes ofte at man vil nedbringe sine omkostninger til opvarmning. Du kan læse mere om fordelene ved en varmepumpe på varmepumpetilbud.dk. Dog kan mange synes at investeringen kan være uoverkommelig, men her er der 3 gode økonomiske grunde til, hvorfor du skal investere netop nu.

1. Få tilskud til investeringen

Flere forskellige energiselskaber i Danmark giver tilskud til dig, som køber en varmepumpe. Hvis du skal tages i betragtning til dette tilskud kræver det, at du indgår et samarbejde med et af de energiselskaber, der indgår i ordningen. Indeholdet af dette samarbejde er, at energiselskaberne køber den CO2-besparelelse som du opnår. Denne CO2-besparelse anvender energiselskabet til at fremvise, at virksomheden har bidraget til at nedbringe CO2-udslippet.

Tilskuddet varierer og afhænger af, hvilken varmekilde du har på dét tidspunkt, du vælger at skifte til en varmepumpe. Der er en tendens til, at man som forbruger opnår det største tilskud til sin varmepumpe, hvis man skifter fra et gammelt oliefyr.

Tilskuddet kan lyde på 7.000-8.000 kroner. og det varierer alt efter hvilket energiselskab du indgår et samarbejde med. Det er forskelligt hvad de tilbyder, hvad de lyder på og hvilken aftale der bliver indgået. Tilskuddet bliver ofte beregnet ud fra en fast pris pr. sparet kWh pr. år

2. Få fradrag på installationen

Hvis du investerer i en varmepumpen inden den 31.12.2014, har du mulighed for at benytte dig af håndværkerfradraget. Dette betyder at du få en besparelse ved selve installationen af din varmepumpe. Det er kun selve installationen der er fradragsberettiget og ikke selve varmepumpen.

Du kan få håndværkerfradrag ved installation af varmepumpe både i din helårsbolig, i dit sommerhus eller i din fritidsbolig. Håndværkerfradragets beløb bliver beregnet ud fra antal personer i husstanden, som er fyldt 18. For hver person der bor i husstanden, som er fyldt 18 kan man få et fradrag på 15.000 kroner. Det vil sige at du vil opnå en besparelse på 5.000 kroner i skat pr. person.

3. Mindsk din el-varmeafgift

Det er blevet billigere at være ejer af el-varme, hvilket skyldes finansloven som regeringen lavede i 2013.  Dermed kan du opnå en høj besparelse ved den daglige drift af din varmepumpe og mindske dine udgifter til varme. For at få del i denne rabat, skal din bolig registreres som værende el-opvarmet og dette kræver en godkendelse. Samtidig skal du have et forbrug, der er højere end 4.000 kWh pr. år, hvilket svarer til et forbrug i en almindelig bolig.

I finansloven blev der vedtaget at nedsætte el-varmeafgiften med hele 42 %, hvilket giver en markant besparelse. Hvis dette skal gøres op i kroner og øre, så faldt elvarme prisen i 2013 fra 2,05 kroner pr. kWh til 1,68 kroner pr. kWh. Dermed sparer du som forbruger 37 øre pr. kWh inklusiv moms.

Dette bidrager til, at du kan halvere din varmeregning, når du skifter fra et gammelt oliefyr ud med en varmepumpe. Eksempelvis hvis man bor i et 130 kvm. parcelhus, der har installeret en varmepumpe, så vil man skulle betale 2.500 kroner mindre end før finansloven blev vedtaget.