4 tips til at opnå en god rekruttering

jobrekruttering

Som virksomhed er det vigtigt at ansætte de rette medarbejdere, som kan leve op til virksomhedens værdier og skabe resultater i den gældende stilling. Vi har samlet nogle tips som er værd at tænke over når I skal ansætte nye medarbejdere.

Vær præcise i jobbeskrivelsen

Mange jobansøgninger er for generelle og upræcise i forhold til arbejdsopgaverne samt hvad der forventes af ansøgeren. Dette kan resultere i at forkerte segmenter søger stillingen og den nye medarbejder ikke lever op til virksomhedens forventninger, fordi de ikke kender dem. Dette er både frustrerende for arbejdspladsen og medarbejderen, og kan ende med at man må opsige medarbejderen og genopslå stillingen.

Tænk på ansøgeren som en gæst

Ansøgeren som skal til samtale er som regel den underlegne part – sørg derfor for at gøre det til en behagelig oplevelse, så ansøgeren ikke blive ligeså nervøs, og performer bedre. Sørg bl.a. for på forhånd at informere ansøgeren om, hvem der vil være til stede ved samtalen og hvad der forventes af dem. Tag godt imod ansøgeren når vedkommende ankommer og tilbyd dem noget at drikke. Sørg i det hele taget for at skabe en afslappet atmosfære, så det ikke føles som en eksamen.

Stil de rigtige spørgsmål

Gør jer selv en tjeneste at strukturér jeres spørgsmål så meget som muligt inden jobsamtalen – forskning viser at I på den måde øger chancerne for at finde den rette kandidat. Tænk derfor over hvor I vil hen med samtalen, og hvilke spørgsmål I skal igennem for at få afdækket ansøgerens kompetencer. I vil også fremstå mere professionelle i ansøgerens øjne, når der ikke opstår lange pauser mellem spørgsmålene. Husk på at det ikke kun er jer der har magten – ansøgeren kan også vælge jer fra, hvis samtalen ikke virkede konkret eller professionel nok.

Lad en rekrutteringskonsulent gøre arbejdet

Som organisation og virksomhed, har man ikke nødvendigvis de rette kompetencer når man ønsker at rekruttere og man kan derfor vælge at lade en rekrutteringskonsulent gøre arbejdet. Rekrutteringskonsulenter kan se tingene lidt udefra i forhold til den gældende arbejdsplads og da de har mange års erfaring med netop at finde de rette medarbejdere, kan det være investeringen værd!